Nuffnang Ads

07 Januari 2010

PROSES SAKARATUL MAUT


"Demi Allah, seandainya jenazah yang sedang kalian tangisi bisa
berbicara sekejab, lalu menceritakan (pengalaman sakaratul mautnya)
pada kalian, niscaya kalian akan melupakan jenazah tersebut, dan
mulai menangisi diri kalian sendiri". (Imam Ghozali mengutip atsar Al-
Hasan).

Datangnya Kematian Menurut Al Qur'an :

1. Kematian bersifat memaksa dan siap menghampiri manusia walaupun
kita berusaha menghindarkan resiko-resiko kematian.
Katakanlah: "Sekiranya kamu berada di rumahmu, niscaya orang-orang
yang telah ditakdirkan akan mati terbunuh itu ke luar (juga) ke
tempat mereka terbunuh". Dan Allah (berbuat demikian) untuk menguji
apa yang ada dalam dadamu dan untuk membersihkan apa yang ada dalam
hatimu. Allah Maha Mengetahui isi hati. (QS Ali Imran, 3:154)

2. Kematian akan mengejar siapapun meskipun ia berlindung di balik
benteng yang kokoh atau berlindung di balik teknologi kedokteran yang
canggih serta ratusan dokter terbaik yang ada di muka bumi ini.
Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun
kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh, dan jika mereka
memperoleh kebaikan, mereka mengatakan: "Ini adalah dari sisi Allah",
dan kalau mereka ditimpa sesuatu bencana mereka mengatakan: "Ini
(datangnya) dari sisi kamu (Muhammad)". Katakanlah: "Semuanya
(datang) dari sisi Allah". Maka mengapa orang-orang itu (orang
munafik) hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun? (QS An-
Nisa 4:78)

3. Kematian akan mengejar siapapun walaupun ia lari menghindar.
Katakanlah: "Sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka
sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu, kemudian kamu akan
dikembalikan kepada (Allah), yang mengetahui yang gaib dan yang
nyata, lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan". (QS
al-Jumu'ah, 62:8)

4. Kematian datang secara tiba-tiba.
Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang
Hari Kiamat; dan Dia-lah Yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa
yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui
(dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang
pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya
Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS, Luqman 31:34)

5. Kematian telah ditentukan waktunya, tidak dapat ditunda atau
dipercepat
Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan (kematian) seseorang
apabila datang waktu kematiannya. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang
kamu kerjakan. (QS, Al-Munafiqun, 63:11)

Dahsyatnya Rasa Sakit Saat Sakaratul Maut

Sabda Rasulullah SAW : "Sakaratul maut itu sakitnya sama dengan
tusukan tiga ratus pedang" (HR Tirmidzi)
Sabda Rasulullah SAW : "Kematian yang paling ringan ibarat sebatang
pohon penuh duri yang menancap di selembar kain sutera. Apakah batang
pohon duri itu dapat diambil tanpa membawa serta bagian kain sutera
yang tersobek ?" (HR Bukhari)

Atsar (pendapat) para sahabat Rasulullah SAW .
Ka'b al-Ahbar berpendapat : "Sakaratul maut ibarat sebatang pohon
berduri yang dimasukkan kedalam perut seseorang. Lalu, seorang lelaki
menariknya dengan sekuat-kuatnya sehingga ranting itupun membawa
semua bagian tubuh yang menyangkut padanya dan meninggalkan yang
tersisa".

Imam Ghozali berpendapat : "Rasa sakit yang dirasakan selama
sakaratul maut menghujam jiwa dan menyebar ke seluruh anggota tubuh
sehingga bagian orang yang sedang sekarat merasakan dirinya ditarik-
tarik dan dicerabut dari setiap urat nadi, urat syaraf, persendian,
dari setiap akar rambut dan kulit kepala hingga kaki".

Imam Ghozali juga mengutip suatu riwayat ketika sekelompok Bani
Israil yang sedang melewati sebuah pekuburan berdoa pada Allah SWT
agar Ia menghidupkan satu mayat dari pekuburan itu sehingga mereka
bisa mengetahui gambaran sakaratul maut. Dengan izin Allah melalui
suatu cara tiba-tiba mereka dihadapkan pada seorang pria yang muncul
dari salah satu kuburan. "Wahai manusia !", kata pria tersebut. "Apa
yang kalian kehendaki dariku? Limapuluh tahun yang lalu aku mengalami
kematian, namun hingga kini rasa perih bekas sakaratul maut itu belum
juga hilang dariku."

Proses sakaratul maut bisa memakan waktu yang berbeda untuk setiap
orang, dan tidak dapat dihitung dalam ukuran detik seperti hitungan
waktu dunia ketika kita menyaksikan detik-detik terakhir kematian
seseorang. Mustafa Kemal Attaturk, bapak modernisasi (sekularisasi)
Turki, yang mengganti Turki dari negara bersyariat Islam menjadi
negara sekular, dikabarkan mengalami proses sakaratul maut selama 6
bulan (walau tampak dunianya hanya beberapa detik), seperti
dilaporkan oleh salah satu keturunannya melalui sebuah mimpi.

Rasa sakit sakaratul maut dialami setiap manusia, dengan berbagai
macam tingkat rasa sakit, ini tidak terkait dengan tingkat keimanan
atau kezhaliman seseorang selama ia hidup. Sebuah riwayat bahkan
mengatakan bahwa rasa sakit sakaratul maut merupakan suatu proses
pengurangan kadar siksaan akhirat kita kelak. Demikianlah rencana
Allah. Wallahu a'lam bis shawab.

Sakaratul Maut Orang-orang Zhalim

Imam Ghozali mengutip sebuah riwayat yang menceritakan tentang
keinginan Ibrahim as untuk melihat wajah Malaikatul Maut ketika
mencabut nyawa orang zhalim.. Allah SWT pun memperlihatkan gambaran
perupaan Malaikatul Maut sebagai seorang pria besar berkulit legam,
rambut berdiri, berbau busuk, memiliki dua mata, satu didepan satu
dibelakang, mengenakan pakaian serba hitam, sangat menakutkan, dari
mulutnya keluar jilatan api, ketika melihatnya Ibrahim as pun pingsan
tak sadarkan diri. Setelah sadar Ibrahim as pun berkata bahwa dengan
memandang wajah Malaikatul Maut rasanya sudah cukup bagi seorang
pelaku kejahatan untuk menerima ganjaran hukuman kejahatannya,
padahal hukuman akhirat Allah jauh lebih dahsyat dari itu.

Kisah ini menggambarkan bahwa melihat wajah Malakatul Maut saja sudah
menakutkan apalagi ketika sang Malaikat mulai menyentuh tubuh kita,
menarik paksa roh dari tubuh kita, kemudian mulai menghentak-hentak
tubuh kita agar roh (yang masih cinta dunia dan enggan meninggalkan
dunia) lepas dari tubuh kita ibarat melepas akar serabut-serabut baja
yang tertanam sangat dalam di tanah yang terbuat dari timah keras.

Itulah wajah Malaikatul Maut yang akan mendatangi kita kelak dan
memisahkan roh dari tubuh kita. Itulah wajah yang seandainya kita
melihatnya dalam mimpi sekalipun maka kita tidak akan pernah lagi
bisa tertawa dan merasakan kegembiraan sepanjang sisa hidup kita.

Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang
zalim (berada) dalam tekanan-tekanan sakratulmaut, sedang para
malaikat memukul dengan tangannya, (sambil berkata): "Keluarkanlah
nyawamu". Di hari ini kamu dibalas dengan siksaan yang sangat
menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah (perkataan)
yang tidak benar dan (karena) kamu selalu menyombongkan diri terhadap
ayat-ayat-Nya. (QS Al-An'am 6:93)
(Yaitu) orang-orang yang dimatikan oleh para malaikat dalam keadaan
berbuat lalim kepada diri mereka sendiri, lalu mereka menyerah diri
(sambil berkata); "Kami sekali-kali tidak mengerjakan sesuatu
kejahatan pun". (Malaikat menjawab): "Ada, sesungguhnya Allah Maha
Mengetahui apa yang telah kamu kerjakan". Maka masukilah pintu-pintu
neraka Jahanam, kamu kekal di dalamnya. Maka amat buruklah tempat
orang-orang yang menyombongkan diri itu.. (QS, An-Nahl, 16 : 28-29)

Di akhir sakaratul maut, seorang manusia akan diperlihatkan padanya
wajah dua Malaikat Pencatat Amal. Kepada orang zhalim, si malaikat
akan berkata, "Semoga Allah tidak memberimu balasan yang baik,
engkaulah yang membuat kami terpaksa hadir kami ke tengah-tengah
perbuatan kejimu, dan membuat kami hadir menyaksikan perbuatan
burukmu, memaksa kami mendengar ucapan-ucapan burukmu. Semoga Allah
tidak memberimu balasan yang baik ! " Ketika itulah orang yang
sekarat itu menatap lesu ke arah kedua malaikat itu.

Ketika sakaratul maut hampir selesai, dimana tenaga mereka telah
hilang dan roh mulai merayap keluar dari jasad mereka, maka tibalah
saatnya Malaikatul Maut mengabarkan padanya rumahnya kelak di
akhirat. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Tak seorangpun diantara
kalian yang akan meninggalkan dunia ini kecuali telah diberikan
tempat kembalinya dan diperlihatkan padanya tempatnya di surga atau
di neraka".
Dan inilah ucapan malaikat ketika menunjukkan rumah akhirat seorang
zhalim di neraka, "Wahai musuh Allah, itulah rumahmu kelak,
bersiaplah engkau merasakan siksa neraka". Naudzu bila min dzalik!

Sakaratul Maut Orang-orang Yang Bertaqwa

Sebaliknya Imam Ghozali mengatakan bahwa orang beriman akan melihat
rupa Malaikatul Maut sebagai pemuda tampan, berpakaian indah dan
menyebarkan wangi yang sangat harum.

Dan dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa: "Apakah yang telah
diturunkan oleh Tuhanmu?" Mereka menjawab: "(Allah telah menurunkan)
kebaikan".. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini mendapat
(pembalasan) yang baik. Dan sesungguhnya kampung akhirat adalah lebih
baik dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa, (yaitu)
surga Adn yang mereka masuk ke dalamnya, mengalir di bawahnya sungai-
sungai, di dalam surga itu mereka mendapat segala apa yang mereka
kehendaki.. Demikianlah Allah memberi balasan kepada orang-orang yang
bertakwa. (yaitu) orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh
para malaikat dengan mengatakan (kepada mereka): "Assalamu alaikum,
masuklah kamu ke dalam surga itu disebabkan apa yang telah kamu
kerjakan". (QS, An-Nahl, 16 : 30-31-32)

Dan saat terakhir sakaratul mautnya, malaikatpun akan menunjukkan
surga yang akan menjadi rumahnya kelak di akhirat, dan berkata
padanya, "Bergembiaralah, wahai sahabat Allah, itulah rumahmu kelak,
bergembiralah dalam masa-masa menunggumu".

Wallahu a'lam bish-shawab.

Semoga kita yang masih hidup dapat selalu dikaruniai hidayah-Nya,
berada dalam jalan yang benar, selalu istiqomah dalam keimanan, dan
termasuk umat yang dimudahkan-Nya, selama hidup di dunia, di akhir
hidup, ketika sakaratul maut, di alam barzakh, di Padang Mahsyar, di
jembatan jembatan Sirath-al mustaqim, dan seterusnya.
Amin !

Azan 24 hour

Sesuatu yang tak pernah terjangkau dek akal fikiran ku ini. Subhanallah. .. Ketahuilah bahawa pada setiap waktu, ribuan bilal di merata dunia akan melaungkan azan, mengakui 'Bahawa Allah Sahaja Yang Patut Disembah, dan Nabi Muhammad Adalah Rasul Allah.'

Dimulakan dengan Indonesia yang terletak dibahagian timur dengan ratusan kepulauan-nya dan jumlah penduduknya seramai 180 juta. Sebaik masuk waktu Subuh, Azan mula berkumandang dari kawasan ini dengan ribuan Bilal yang akan melaungkan Ke-Agungan Allah S.W.T Dan Nabi Muhammad S.A.W.

Proses ini akan bergerak kearah barat kepulauan Indonesia. Perbezaan masa antara timur dan barat Indonesia adalah 1-1/2 jam.
Belumpun laungan Azan dimerata Indonesia selesai, ianya bermula pula di-Malaysia.

Berikutnya di-Burma dan dalam masa satu jam selepas
Azan dilaungkan di-Jakarta, tiba giliran Dacca di Bangladesh.

Berikutnya laungan akan kedengaran di Calcutta dan terus ke Srinagar dibarat India.

Perbezaan waktu dikota-kota Pakistan adalah 40 minit jadi dalam jangka masa ini, Azan akan berkumandang diseluruh Pakistan.

Belum berakhir di-Pakistan, Azan akan bermula pula di-Afghanistan dan Muscat.

Perbezaan waktu antara Muscat dan Baghdad adalah satu jam. Dalam jangka masa ini, Azan akan berterusan dilaungkan di UAE, Makkah, Madinah, Yaman, Kuwait dan Iraq.

Proses ini berterusan setiap detik sehingga ke pantai timur
Atlantik.

Jarak masa Azan mula dilaungkan di Indonesia sehingga ke
pantai timur Atlantik adalah 9-1/2 jam.

Belumpun Azan Subuh berkumandang di pantai Timur Atlantik, Azan Zuhur kini sudah mula dilaungkan di Indonesia. Ini berterusan bagi setiap waktu sembahyang, tidak putus-putus.

Subhanallah, begitu hebat dan agungnya Islam!

Kalaulah setiap kawasan boleh memasang pembesar suara (yang power habis!), akan bergegar satu dunia dengan laungan Azan tidak putus-putus.

Allahu Akhbar!

video
<

Rahsia Warna Kegemaran Wanita


Rahsia Warna Kegemaran Wanita

Menurut pengkaji, wanita dapat dinilai perwatakannya melalui warna
kegemarannya. Di sini, disebut serba ringkas tentang wanita, warna
dan tafsiran perwatakannya.

MERAH
Berani, emosional, tegas tamak, tahan melarat dan suka bersenang-
senang.

BIRU
Setia pada pasangan, pandai menyimpan wang, kuat kemahuan, suka
berterus-terang, jujur, cekap memberi maaf dan tegas.

HIJAU
Subur, suka kepada kebahagiaan, tidak suka bergaduh atau bertekak,
patuh pada pegangan agama, suka berhias, teguh pendirian hingga
kadang-kadang seakan kolot.

HITAM
Suka menyendiri, prihatin, kuat menghadapi dugaan hidup, tidak mudah
dipengaruhi, kuat berfikir, setia pada pasangan, baik hati tetapi
cepat tersinggung.

COKELAT
Kaya dengan sifat keibuan, suka merenadh diri, sopan santun, halus
budi pekerti, hati mudah merasa was-was dan takut berbuat salah.

UNGU
Pemurah dan merdeka hatinya, tidak suka diperintah, berinisiatif,
bijak tetapi agak beremosi, keinginannya tidak meluap-luap.

KELABU
Suka merendah diri, tenang, suka mengalah, suka bekorban peranan
cerdas dan bijak.

KUNING
Menyukai ilmu, gemar membaca, tekun, cerdas dan tabah menghadapi
cabaran.
PUTIH
Bersih fikirannya (tidak banyak prasangka), berkata benar, jujur,
rendah hati, sopan santun, ramah, kuat menerima ilmu, sentiasa
tenteram hatinya, suka menolong dan hidup bertawakal.

MAksud Nama

Abu Bakar Nama Sahabat
Ahmad Terpuji
Adam Nama Nabi
Adnan Pendiam/Tunggal
Azmi Cita-citaku
'Atha Pemberian
'Arifin Yang banyak mengetahui
Abdul Hannan Afiq Hamba tuhan yang pengasih yang mulia
Abdul Ghani Hamba tuhan yang maha kaya
Abdul Hamid Hamba tuhan yang maha terpuji
Abdul Majiid Hamba tuhan yang maha terpuji
Abdul Latif Hamba tuhan yang maha bertimbang rasa
Abdul Halim Hamba tuhan yang maha berlemah lembut
Abdul Ghaffar Hamba tuhan yang maha Pengampun
Abdul Aziz Hamba tuhan yang Maha Gagah
Abdul Malik Hamba tuhan yang maha memiliki
Abdur Rahim Hamba tuhan yang maha mengasihani
Abdur Rahman Hamba tuhan yang maha pemurah
Abdullah Amin Hamba tuhan Allah amanah
Abdul Samad Hamba Allah yang menjadi tumpuan
Abdul Wafi Anwar Hamba Allah yang setia amat bercahaya
Abdul Wahab Hamba Allah yang memberi
Abdul Wahid Hamba Allah yang Esa
Abbas Nama Sahabat Nabi,berani,singa
Abidin Yang beribadat
Ahhwaz Yang bersungguh-sungguh
Aiman Yang bertuah
Alim Yang mengetahui
Alif Kawan rapat
Akmal Aliuddin Ketinggian agama
Aman Sentosa
Amar Yang ramai zuriat
Amin Yang Amanah,Yang dipercayai
Aminuddin Pengamanah Agama
Amir Amran Putera,Ketua,Pemerintah yang memakmurkan
Amiruddin Pembela Agama
Anas Kemesraan,cinta,kasih
Aniq Yang kacak lagi menawan hari
Anwar Yang bercahaya
Arman Harapan,aspirasi
Asri Masaku,kemajuanku mengikut masa
Atif Belas kasihan
Azhar Yang berseri,yang gemilang
Azam keazaman
Azim Besar
Azman Cita-cita,tekad
Azmi Cita-citaku,tekadku
Azmil Kawan rapat
Azhari Yang berseri,Yang gemilang
Azizan Yang mulia,yang kuat,kekasih
Aziz Yang mulia,yang kuat,kekasih
Azri Kekuatanku,penyokongku
Azraei Nisbah
Adibah Pendita
Aminah Beramanah
Asiah Keteguhan
Amalina Harapan kami
Amnah Aman sentosa
Anisah Kacak/comel
Aiman Keberkatan
A'isyah Kehidupan
A'liah Yang Tinggi
A'dilah Yang Adil
A'zizah Yang Mulia
A'zimah Yang Berbahagia
A'lawiah Ketinggian
Anis Adlina Keadilan kita yang mesra/teman rapat
Aida Afrina Putih Kemerah-merahan Keberuntungan
Afiqah Sangat pemurah,sangat berpengatahuan
Aiman Berkat
Aina Afifah Mempunyai mata yang cantik/ Berbudi Bahasa
Amalina Lanjut usi
Amirah Puteri
Ani Masak ranum
Aniqah Cantik,lemah gemalai
Arifah Yang mengetahui
Aribah Cerdik,terpelajar
Asiyah Penawar hati
Atifah Bersimpati,penyayang
Atikah Pemurah,berani,bersih
Atiqah Yang mulia,yang dipilih
Atuf Penyayang
Azimah Agung,mulia
Azizah Dihormati
Azra Aisyah Dara Hidup Bahagia
Azza Rusa
Azmah Azam,cekal

B.
NAMA PENUH MAKNA
Bahruddin Lautan Agama
Badruzzaman Purnama Zaman
Burhanuddin Kenyataan agama
Basiir Cekap Pintar
Bazil Yang Pandai
Bassam Suka tersenyum
Badiuzzaman Keindahan semasa
Badrulmunir Bulan bercahaya
Basyirun Yang melihat
Badruddin Bulan purnama agama
Bakri Kemudaanku
Banin Yang bijak,gigih
Baslan Keberanian
Basyir Penyampai berita gembira
Basri Pengelihatanku
Basirun Yang melihat
Bilal Nama sahabat Nabi,titisan embun
Bukhari Nisbah
Burhan Alasan,bukti
Burhanuddin Bukti Agama
Busran Khabar gembira
Badia'h Indah
Badriyah Bercahaya bulan
Basyirah Berita baik
Basirah Mengetahui kebenaran
Bahiyah Cemerlang
Bahjan Keindahan,keriangan
Baiduri Permata
Baiyinah Bukti
Bakriyah Berani,perawan
Balighah Bijak
Baqiyah Panjang Umur
Basitah Yang lapang
Bazilah Yang pintar
Bazla Yang bijak
Bayati Nisbah
Bisyarah Berita gembira
Bilah Izzah Wangi dan mulia
Bilqis Permaisuri Sheba
Burhanah Alasan yang baik
Busra Kesegaran

D.
NAMA PENUH MAKNA
Daud Nama nabi
Dahlan Nisbah
Dahri Zaman keemasanku
Daim Kekal abadi
Damanhuri Nisbah
Danial Darwisy Nama Nabi warak
Dasuki Keindahanku,Cahayaku
Din Agama,kepercayaan
Dhiyauddin Sinaran Agama
Dhomrah Nama Sahabat
Dhabit Yang kuat ingatan
Durrani Pemataku
Dalia Petunjukku
Dahlia Nama bunga
Dayana Yang Kuat
Dianah Beragama
Dalilah Petunjuk
Dahlia Nama sejenis bunga
Dania Hampir
Darirah sigap dan lembut
Dariah Yang mengetahui
Dawama Berkekalan
Dhamirah Jiwa
Dayini Patuh,taat
Durrah Mutiara
Duwaijah Ikutan,teladan

F.
NAMA PENUH MAKNA
Faiz Yang menang
Fadhil Yang lebih
Fareed Yang tunggal
Fauzi kemenanganku
Fauzan Kemenangan
Faisal Hakim
Fadlan Keutamaan
Fadil Yang utama
Fadlullah Kelebihan Allah
Fahim Fakhri Yang faham Kemegahanku
Faid Yang tetap,yang berhasil
Faqih Yang mengerti
Fajar Cahaya putih
Falah Kejayaan
Farhan Girang,gembira
Farid Yang istimewa,permata,tiada bandingan
Fannani Seniman
Faris Yang Alim,ahli penunggang kuda
Faruq Pembeza antara benar dan salah
Farhun Kegembiraan
Fathuddin Pembukaan,kejayaan agama
Fatih Pembuka,perintis
Fikri Fikiranku
Firas Kecerdikan
Firdaus Nama syurga
Fitri Semulajadi
Fuad Hati,jiwa
Furqan Bukti,kenyataan
Fudail Kelebihan,kemuliaan
Farah Fathiyah Gembira Kelapangan
Faridah Tunggal Luar Biasa
Fatmah Nama Anak Nabi
Fuziah Kemenangan
Fadilah Yang Lebih
Faizah Yang Menang
Fatin Yang Menarik
Fadhilah Kemuliaan,kelebihan
Fadhlah Mulia
Fahimah Yang bijak
Faidah Untung,laba
Firuz Faqihah Yang Indah Pandai,pintar
Fairuz Batu permata
Faihanah Harum,wangi
Faizah Johan,menang
Fakhirah Kemegahan
Farhanah Riang gembira
Farihah Riang,sukacita
Farizah Jelas
Farzana Bijak,pandai
Fatanah Kebijaksanaan
Fatinah Bijaksana
Fatilah Sumbu pelita
Fatini Bijaksana
Fatnun Bijak
Fauzah Berjaya,berhasil
Fauziah Cergas
Filzah Belahan Jiwa
Firzanah Pintar,bijak
Fityati Orang muda

G.
NAMA PENUH MAKNA
Ghazali Kesayangaku
Ghaffar Sedia mengampuni,lembut hati
Ghali Mahal
Ghalib Yang menang
Ghani Kaya,mewah
Ghassan Kecantikan dan kelembutan remaja
Ghaisan Rupawan
Ghazi Pejuang
Ghufran Keampunan
Gulwani Keremajaan dan kecergasan
Ghulam Remaja
Ghadat Lembut, Halus
Ghaliyati Yang mahal
Ghaziah Pejuang
Ghurrah Putih berseri
Ghamirah Yang mengembara
Ghazalah Matahari Terbit
Ghundurah Bahagia,muda

H.
NAMA PENUH MAKNA
Hatim Yang Lurus/Benar
Hasan Elok/Baik
Hassanuddin Keelokan Agama
Hussein Yang Cantik
Hamdan Pujian
Hanif Hadi Bersih suci Yang memimpin
Hafiy Hamzah Yang memuliakan Kebijaksanaan
Hafiz Penjaga,pelindung
Hafizuddin Pemelihara agama
Hajim Pelindung
Hakam Pengadil
Hamad/Hamadi Terpuji
Hamid Yang memuji
Hamidi Nisbah
Haiman Menguasai
Hamimi Teman karibku
Hamizan/Hamiz Cerdik,Kuat,tampan
Haris Hanafi Kelurusanku Pengawal,pelindung
Hanif Yang lurus
Hanis Berani,warak
Hanun Kesayangan
Haidar Berani,singa
Haikal Pokok yang besar dan subur
Haiman Yang cinta,asyik
Harraz Yang amat warak
Harun Nama Nabi
Hasan Lawa,segak
Hassan Sangat baik
Hasbullah Jaminan Allah
Hasnawi Kecantikan
Hasif Kemas,rapi
Hasnun Yang Baik
Hasyim Pemurah,yang suka menjamu orang
Hatim Pemutus,penentu
Haziq Cerdik,pandai
Hazim/Hazman Tegas,cermat,bijak
Hazmi Ketegasanku
Hazwan Pemberianku
Hidayat Hamzi Petunjuk Ketegasanku
Hidayatullah Petunjuk Allah
Hilal Bulan sabit
Hilmi Kesopananku,Kesabaranku
Hisyam Murah hati
Hisyamuddin Kemurahan agama
Hubaib Kekasih
Humaidi Kepujianku
Husain Elok,cantik,Benteng pertahanan
Huzaifah/Huzaimah Nama sahabat nabi
Hendun Rindu
Hasyimah Yang bersopan
Hamidah Terpuji
Hasnah Elok
Habibah Kekasih
Hayati Hafizah Hidupku Terpelihara
Hafsah Terlindung
Halimah Sopan/Lembut
Hanan Bertimbang rasa
Habriyah Pintar,lawa
Hadirah Pandai,bijak
Hafsah Nama Isteri Nabi
Haifa Ramping,genit
Hadfina Matlamat kita
Hajidah Yang rajin sembahyang malam
Haidah Adil,Jujur
Hakimah Yang bijaksana
Halili Nisbah,halal
Halimah lemah lembut,penyantun
Halumah Pemaaf,penyabar
Halwa Yang manis,menarik
Hamizah Riang,gembira
Hamidah Yang terpuji
Hamdah Pujian
Hamimah Kawan setia
Hamizah Yang bijaksana
Hamudah Terpuji
Hannani Kesayaganku,kecintaanku
Haninah Penyayang
Hanisah Yang takwa
Hasnah Yang baik,lawa
Hasibah Keturunan baik-baik
Hawa Nama isteri Nabi Adam
Hasinah Yang lawa
Hasyimah Beradab,berakhlak
Hazimah Yang tegas,cekal
Hayati Jiwa,hidup
Haziyah Yang dipuji,yang disayangi
Hibriyah Kecantikan,keindahan
Hidayati/hidayah Petunjuk Allah
Himanah Memberi semangat
Hilmiyah Lembut,sopan
Huda Petunjuk kepada kebenaran
Humaira Putih campur merah
Husna Yang lawa
Huraiyah Bidadari

I.
NAMA PENUH MAKNA
Idris Nama Nabi
Ishak Nama Nabi
Ismail Nama Nabi
Ibrahim Nama Nabi
Idlan Keadilan
Idrus Singa
Ihsan Kebaikan
Ikhwan Persaudaraan
Ikhlas Memuliakan
Ikram Menghormati
Ilyas Nama Nabi
Ilyasa Nama Nabi
Imran Budi Bahasa
Inayat Pertolongan
Inas Kelembutan
Iqbal Kejayaan
Iskandar Nama seorang Raja
Isa Nama Nabi
Israr Persendirian
Izdiyad Pertambahan
Izzan Kepatuhan
Izzat Kemuliaan
Izzuddin Kemuliaan Agama
Izzul Islam Kemuliaan Islam
Iffah Suci,Terpelihara
Ikimah Merpati
Ilmuna Kepercayaan
Inarah Menerangi bercahaya
Inasah Mesra,hangat
Insyirah Kegembiraan,lapang hati
Infazah Melakukan
Irdina Kehormatan kami
Irsalina Pengiriman kami
Iwana Takhta
Iyazi Perlindungan
Izazi/Izzah Kemuliaan,kekuatanku
Izah Pengajaran
Izzati Kemuliaanku,kekuatanku
J.
NAMA PENUH MAKNA
Jaafar Nama Sahabat
Jalal Hebat/Bahagia
Jamil Cantik
Jamal Cemerlang
Jamalluddin Kecantikan Agama
Jabir Yang melegakan
Jabil Yang Kreatif
Jabri Pertolonganku
Jafni Kawalanku dari kejahatan
Jahid Yang berusaha
Jailani Nisbah
Jalal Kemuliaan,keagungan
Jalil Yang mulia
Jamal/Jamali Kecantikan/kecantikanku
Jamaluddin Keindahan agama
Jamil Yang tampan
Jaris Kurnia tuhan
Jauhar/Jauhari Permata/permataku
Jazlan Gembira/riang
Jilani Penyiaranku
Jiratullah Bantuan Allah
Jubair Pertolongan
Jufri Keluasan,di tengah
Junaid/Junaidi Tentara
Juwaidi Keelokanku
Jamilah Cantik/Comel
Jamaliah Cantik/Comel
Junaidah Pahlawan/Tumpuan kecil
Jauharah Permata
Jihan Kemegahan
Jadilah Keazaman
Jafni Pemurah
Jaharah Kecantikan bentuk dan rupa
Jahidah Pejuang
Jahudah Pahlawan wanita
Jalwa Rupawan
Jamalah Cantik,lawa
Jamilah/Jamaliah/Jamalina Kecantikan
Jauna Matahari
Jaudah Kebaikan
Jawidah Yang baik hati
Jazilah Bijak bercakap
Jundina Tentera
Junaidah Pejuang,tentera
Juni Kemerah-merahan
Julia Berambut panjang
Juhaidah Rajin
Juwana Muda,remaja
Juzailah Riang


K.
NAMA PENUH MAKNA
Khalid Kekal
Khairuddin Kebajikan Agama
Khuwalid Jenis Kekal/Baik
Khairi Kebajikanku
Khairul Anwar Sebaik-baik cahaya
Karim Yang Murah/Mulia
Kamal Kesempurnaan
Kamaruddin Bulan Agama
Kamil Sempurna
Khair Kebaikan
Khairuddin Kebaikan agama
Khalid(abd) Yang Kekal
Khattab Pengkhutbah
Khidir Nama Nabi
Khumaini Pandangan yang jauh
Khairan,Khairin,Khairani Kebaikan
Khairulanwar Cahaya Yang baik
Khairulanam Sebaik-baik manusia
Khairulzaman Sebaik-baik masa
Khairulamirin Sebaik-baik pembina
Khairul Harisin Sebaik-baik pengawal
Khairul Ikhwan Persaudaraan yang baik
Khalas Yang selamat
Khalil Sahabat
Kiram/kiraman Mulia
Khairiah Kebajikanku
Khadijah Nama Isteri nabi
Khalilah Teman setia
Khairunisa Sebaikbaik perempuan
Khalidah Yang berpanjangan
Kamilah Yang sempurna
Karimah Yang mulia
Kazimah Penyabar
Khairiah/Khairiyah Kelebihan
Khalidah Yang Kekal
Khalsum Tulang pipi yang tinggi
Khatun Puan,Wanita
Khuldiah Kekekalan
Khairuna/Khairina Kebajikan


L.
NAMA PENUH MAKNA
Luqman Nama Nabi
Latif Bersopan
Lazim,Lazman Tetap
Liwauddin Panji agama
Lutfi Kehalusanku
Lizam Yang menetapi
Lubaid Yang kaya
Lut nama Nabi
LLutfan Lemah Lembut
Lutfir Rahman Pertolongan Allah
Lutfil Hadi Taufiq Tuhan yang hadi
Lutfiah Lemah lembut
Laila Kerinduan/Keseronokan/kekasih
Lina Lembut
Liyana Lemah lembut
Latifah Cantik/Elok
Laili/Lailati/Lailatun/Lailani Malam
Lidiya Remaja,Muda
Lina/Linati/Liyana Kelembutan
Liwani Istana
Lutfiah Kehalusan,kelembutan

M
NAMA PENUH MAKNA
Majid Yang memuji
Mujtaba Yang terpilih
Mahmud Terpuji
Muhammad Terpuji
Mukhtar/Mustafa Yang terpilih
Majdi Kemuliaanku
Mahadhir Melapor kebaikan
Mahfuz Terpelihara
Manaf Ketinggian,kenaikan
Manan Pemurah
Mansur Pemenang
Marjan Batu Karang
Marzuq/Marzuqi Yang mendapat rezeki,Rezekiku
Marwan Bermaruah
Masrur Yang riang,suka
Mas'ud Bertuah
Mirza Anak baik
Mikdam Berani
Muammar Panjang Umur
Muawiyah,Muaz Nama sahabat
Muayyad Kuat,menang
Mubarak Yang diberkati
Mubasyir Pembawa alamat yang baik
Muhaimin Yang memelihara dan mengawal
Muqtadir Yang berkemampuan
Muhsin Yang membuat kebaikan
Muhib Kekasih,peminat
Mujib/Mujibuddin Penyahut,Penyahut seruan agama
Mukhtar Yang terpilih
Munawwar/Munawwir Berkilau,Bersinar
Munzir Yang memberi amaran
Munir Yang menerangi
Murad Keinginan
Muslih/Muslihin Yang membaiki,Yang memulihkan
Mustafa Yang terpilih
Mustaqim Yang lurus
Mutalib Yang menuntut dari masa ke semasa
Muzaffar Kemenangan
Mansur Yang dapat pertolongan
Mariah Yang indah
Maryam Yang tinggi/bermutu
Mazidah Bertambah
Maziah Kelebihan
Maznah Gemilang
Masturah Tersimpan
Mumtaz Terpilih
Munirah Bercahaya
Mahfuzah Yang terpelihara
Maimunah Keberkatan
Majidah/Makramah Yang mulia
Mariah Putih
Marinah/Marini Yang lembut
Marjan/Marjani Permata
Maryam Nama ibu Nabi Isa , Yang Tinggi
Maimun/Maimunah Yang diberkati
Maisarah Kekayaan,Kesenangan
Majdiah/Majidah/Majdina Kemuliaan,Yang utama,Kemuliaan
Maryati Cermin,Nisbah
Marsya Subur,menghijau
Mas'udah Bahagia
Masturah yang terpelihara
Masturina Yang bijak
Masyitah Penyisir rambut
Mazinah Muka berseri
Mazarina Kunjungan
Mazaya,Maziah Keistimewaan
Maznah Kepujian
Miswani Sarung busur
Miza Berseri-seri
Mizana/Mizani/Mizanina Neraca
Mumtazah Yang istimewa
Muna Keinginan,Kemahuan
Munifah Yang tinggi dan cantik
Munirah yang bersinar
Muslihah Pemulih,yang suci
Muzainah Kepujian,titisan embun
Muti'ah Yang patuh,taat
Muzhirah Berputik
Muzfirah Yang menang

N
NAMA PENUH MAKNA
Nasir,Nasr,Nasran Yang menang,Pertolongan
Nasiruddin Penolong Agama
Najib Yang cerdik
Nasri Kemenanganku
Nai'm Halus cantik/Kesenangan
Noh Nama Nabi
Nawawi Tujuanku
Nabil Yang Cerdik,mulia
Najmuddin Bintang agama
Najid Gagah berani
Najmi Bintangku
Nasim Angin sepoi-sepoi bahasa
Nawab Pemimpin,pemerintah
Nazir Bandingan
Nazri Padanganku
Nizam Peraturan
Nizar Yang memerintah
Nukman Kebaikan
Nuri Cahayaku
Nurhan, Cahaya raja
Nuruddin Cahaya Agama
Nurul Haq Cahaya Kebenaran
Nurul Hidayat Cahaya petunjuk
Nuwair Cahaya
Nabilah Cerdik
Najla' Cemerlang
Najwa Cita
Na'iemah Yang menerima nikmat
Nadrah Keindahan
Nafisah Barang berharga
Nur Hayati Cahaya kehidupanku
Nur Asyiqin Cahaya Kekasih
Nadhirah Yang berseri,yang segar
Nafisah Yang berharga
Nafizah Jendela
Naimi Kenikmatan
Najwa Bisikan rahsia
Najwati Keselamatan
Naqibah Ketua,fikiran yang tajam
Nasriah Pertolongan
Naurah/Nasrin Bunga
Nazirah Penyelia
Nazimah Yang mengatur
Nisa Puan,Gadis
Nurjeha Cahaya dunia
Nuraini Cahaya mataku
Nurin/Nurina Cahaya
Nuriyah Nisbah
Nurul Huda Cahaya petunjuk
NurulAin Cahaya mata
Nuzha Tempat hiburan
Nur Laili Seri malam
Nurhasanah Seri Kebaikan
Nur Lailati Seri Malam
Nur Amalina Cahaya harapan
Nur Syamsina Cahaya Matahari
Nur Sabrina Cahaya Kesabaran
Nur Azmina Cahaya Keazaman
Nurul Husnina Cahaya Kecantikan
Nurul Asyiqin Cahaya pencinta

Q
NAMA PENUH MAKNA
Qasim Pemutus
Q'amariah Cahaya Bulan

R
NAMA PENUH MAKNA
Radhi Redha
Rasyid Pintar
Rusydi Kenyataanku
Ridzwan Keredhaan
Rafe'e Mulia
Rabbani Arif dan salih
Rafi Yang meninggikan
Rahimi/Rahmani Kesayanganku
Rahmat Rahmat,belas kasihan
Raimi Keutamaanku
Ramli Penelitianku
Ramzi Lambangku
Rasin Yang mantap
Rifqi Lemah Lembut
Ruslan Wakil,Penyampai
Rusydi Kecerdikanku
Rusydan Petunjuk
Ruwaidi Angin sepoi-sepoi
Ruzain Tempat ketenteramanku
Rusli Wakilku
Raudah Kebun Indah
Rahimah Belas Kasih
Rohana Jiwa kami
Rafi'ah Atasan
Radiah Keredhaan
Rasyidah Yang dapat petunjuk
Rahmah Rahmat
Rafizah Pembela
Rohaya Jiwaku
Razinah Ketenangan
Rafidah Yang membantu dengan memberi
Rafiqah Kekasih
Rahimah Penyayang
Raidah Pemimpin
Raqibah Ketua,pimpinan
Ramlah Halus
Ramziah Lambang
Rasinah Tenang,tegas
Rasyidah Yang cerdik
Razinah Lemah Lembut
Raudah Taman
Rauqah Kecantikan yang menawan
Rawiah Sihat akal dan badan
Razanah Yang terhormat dan disegani
Rifqah Kelembutan
Ruhana Jiwa kami
Ruhiyah Mengenai jiwa/roh
Ruhaya Jiwaku
Rumanah Buah delima
Rusyidah/Rusydina Petunjuk
Ruwaidah Berjalan dengan senyap
Ruzana Ketenangan
Razita Bunga